Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Quyết, Nghị Trình, và Biên Bản của Hội Đồng

Updated 9/15/2019
Về Địa Hạt Không Khí

Xem nghị trình họp, biên bản, và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bên dưới.

Hội Đồng Quản Trị họp vào Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng. Các cuộc họp được tổ chức trong Phòng Hội Đồng trên tầng 7 tại văn phòng Địa Hạt Không Khí.

Nghị Trình và Biên Bản

Nghị trình được niêm yết 72 giờ trước mỗi buổi họp trong bảng bên dưới và trong tiền sảnh tại văn phòng Địa Hạt.

Quý vị có thể ghi danh để nhận nghị trình Hội Đồng bằng email và quan sát tức thì một số cuộc họp hội đồng qua buổi phát hình trên mạng.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 75 items in 8 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 75 items in 8 pages
9/18/2019
Cancelled
Executive Committee MeetingN/A
9/18/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

9/18/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda

9/18/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda

Date & Time:
Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast will stream live on 09/18 at 9:30 AM
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast will stream live on 09/18 at 9:30 AM

Other Documents

N/A

9/18/2019Ad Hoc Building Oversight Committee MeetingCommittee Agenda

9/18/2019
Meeting Type:
Ad Hoc Building Oversight Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Wednesday, September 18
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast will stream live on 09/18 at 9:00 AM
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 18
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast will stream live on 09/18 at 9:00 AM

Other Documents

N/A

9/16/2019Stationary Source Special Committee MeetingCommittee Agenda


Errata and Revised Agenda


Committee Presentations
9/16/2019
Meeting Type:
Stationary Source Special Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Errata and Revised Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Monday, September 16
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
Milpitas City Hall, Council Chambers
455 E. Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035
Watch/Listen:
This meeting will not be webcast
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, September 16
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

Milpitas City Hall, Council Chambers
455 E. Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035

Watch/Listen

This meeting will not be webcast

Other Documents

N/A

9/12/2019Community and Public Health CommitteeCommittee Agenda


Committee Presentations
9/12/2019
Meeting Type:
Community and Public Health Committee
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thursday, September 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, September 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Other Documents

N/A

9/6/2019Personnel Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
9/6/2019
Meeting Type:
Personnel Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Friday, September 6
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Friday, September 6
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

9/5/2019Executive Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
9/5/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thursday, September 5
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, September 5
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

9/4/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda


Errata and Revised Agenda


Board Presentation
9/4/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda


Errata and Revised Agenda


Board Presentation
Date & Time:
Wednesday, September 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, September 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

7/31/2019Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
7/31/2019
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Wednesday, July 31
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio Part 1


Audio Part 2


Audio Part 3


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Wednesday, July 31
10:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio Part 1


Audio Part 2


Audio Part 3


Other Documents

Board Minutes

7/31/2019Board of Directors Special MeetingClean Air Foundation Agenda


Clean Air Foundation Presentations
7/31/2019
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Clean Air Foundation Agenda


Clean Air Foundation Presentations
Date & Time:
Wednesday, July 31
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio Part 1


Audio Part 2


Audio Part 3


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, July 31
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio Part 1


Audio Part 2


Audio Part 3


Other Documents

N/A

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
12/27/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
12/27/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, December 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/26/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
12/26/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/19/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
12/19/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Wednesday, December 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

12/17/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/17/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/17/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

12/17/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Monday, December 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/5/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
12/5/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, December 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/28/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
11/28/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/22/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
11/22/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thursday, November 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
11/21/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Wednesday, November 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/19/2018
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
11/19/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Monday, November 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2008

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    9/17

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 9/15/2019