Tài Trợ Ngân Sách

Khóa Xe Đạp Điện

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về tài trợ cho các cơ quan công cộng nhằm trợ giúp mở rộng phạm vi bãi đỗ xe đạp an toàn trong Vùng Vịnh.

Khóa Xe Đạp Điện

Chương trình này nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh bằng cách hỗ trợ các chế độ vận chuyển sạch và thay thế.

Các đơn xin hiện đang được chấp thuận và việc tài trợ cho các dự án đủ điều kiện cũng đã sẵn sàng trên cơ sở dự án trước sẽ được tài trợ trước, dự án sau sẽ được tài trợ sau, vào Thứ 6, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2016, hoặc cho đến khi toàn bộ các khoản tài trợ đã được sử dụng hết.

Đối với năm tài khóa 2016, $3.84 triệu tiền tài trợ trong các Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) đều được sử dụng cho các dự án Cơ Sở Xe Đạp, trong đó, gần $840,000 được sử dụng cho bãi đỗ xe đạp và $3 triệu được sử dụng cho các đường xe đạp. Năm tài chính vừa rồi, gần $637,000 trong quỹ TFCA đã được sử dụng để hỗ trợ quá trình xây dựng bãi đỗ xe đạp mới, an toàn, được trang bị 2,200 giá đỡ xe đạp và 220 khóa điện tử.

Hội đủ điều kiện

Chỉ có các cơ quan công cộng và tổ chức mà đề xuất các dự án trong thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí mới có thể được yêu cầu cấp tài trợ. Các đơn vị ngoài công lập được khuyến khích truy cập các trang mạng cung cấp thông tin về các cơ hội kinh phí đối với Doanh Nghiệp & đoàn xeCư Dân .

Cách Nộp Đơn

 1. Xem xét  Hướng Dẫn về Khóa Xe Đạp Điện để biết về việc hội đủ điều kiện và thông tin chương trình đầy đủ, và xác định việc hội đủ điều kiện của cơ quan quý vị cho chương trình này.
 2. Tham dự hội thảo để tìm hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn.
 3. Nộp đơn – Để hoàn thành quá trình nộp đơn, mỗi bộ hồ sơ phải được gửi trực tuyến VÀ một bản sao:
  • Đơn đăng ký trực tuyến: nộp theo mẫu trực tuyến và đính kèm tài liệu theo yêu cầu.
  • Bản sao: In một bản sao đơn đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi bản sao đã ký tên cùng với các tài liệu đính kèm theo yêu cầu đến Air District tại 939 Ellis Street, San Francisco, CA 94019 (Attn: SID - Electronic Bicycle Locker Projects)

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Bốn hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn đã được tổ chức để thảo luận về các yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn, và tiêu chí đánh giá.

Nội dung của hội thảo qua mạng gần đây nhất đã được đăng tải ở mục Nguồn dưới đây.

Theo yêu cầu, có thể có thêm hội thảo qua mạng được tổ chức trong tương lai. Thông báo về các hội thảo bổ sung trước khi nộp đơn sẽ được gửi qua email đến các bên mà đã ký để nhận  thông báo TFCA qua email miễn phí.

Nguồn

Michael Neward
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.4703

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Saturday,
  9/21

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2016