Pagpopondo sa Gawad

Mga Pagkakaloob ng Programang James Cary Smith na Gawad sa Komunidad ng 2016

Pagpopondo sa Gawad

Alamin kung sino ang pinagkalooban ng pagpopondo ng Programang James Cary Smith na Gawad sa Komunidad ng 2016.

Ang Distrito ng Hangin ay malugod na nagpapahayag ng mga tatanggap ng Pagkakaloob ng Programang Gawad sa Komunidad na James Cary Smith ng 2016.

Ang Programang Gawad sa Komunidad ay magpapalawak ng mga pagsisikap na bawasan ang pagpaparumi sa hangin at pahusayin ang pagtutulungan at tuwirang partisipasyon ng komunidad sa proteksiyon ng ating kalusugan at kapaligiran.

Sa taong ito, ang Distrito ng Hangin ay tumanggap ng 23 kumpletong aplikasyon, na may isang kabuuan na hiniling na halaga na $573,274. May nakahandang pagpopondo, nagawa naming pondohan ang 11 namumukod na proyekto para sa isang kabuuan na $261,274.

Sampu ng mga piniling proyekto ay tuwirang kalahok ang mga komunidad ng CARE na lubusang naapektuhan ng pagpaparumi sa hangin, habang ang isa ay umaasinta sa mga komunidad na hindi CARE na karatig ng mga pangunahing freeway. Lahat ng proyekto ay nakikipagbakasan sa isang nakabase-sa-komunidad na organisasyon o sa isa ng 18 lokal na mataas na paaralan.

Ang mga aplikasyon ay may matinding tagisan at ang proseso ng pagsusuri ay mahirap. Ang malaking pangangailangan at merito ay malinaw sa lahat na lumahok sa proseso ng pagsusuri ng aplikasyon. Kami ay nananatiling bukas sa paghahanap ng ibang mga paraan upang makipagtulungan sa maraming mahuhusay na aplikante na hindi napondohan. Malugod na tinatanggap din ng Distrito ng Hangin ang inyong komento upang gawing mas malakas ang programang ito.

Binabati namin ang bawat tumanggap, at sa lahat ng aplikante ang pinakataos na pasasalamat para sa inyong patuloy na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin sa Bay Area.

Listahan ng Pagkakaloob ng Programang Gawad sa Komunidad sa FYE 2016

Applicants & PartnersProjectLocationAmount Awardedtable-mobile-only-column
Rose Foundation for Communities and the Environment – Bay Localize/Emilia Zapata Street AcademyCollaborative Air Quality Leadership DevelopmentNorth Oakland –CARE$25,000
Rose Foundation for Communities and the Environment – Bay Localize/Emilia Zapata Street Academy
Project:
Collaborative Air Quality Leadership Development
Location:
North Oakland –CARE
Amount Awarded:
$25,000
Earth Team - Oakland High School, Richmond High SchoolZero Carbon Schools/Sustainable Youth InternshipsRichmond, Oakland - CARE24,527
Earth Team - Oakland High School, Richmond High School
Project:
Zero Carbon Schools/Sustainable Youth Internships
Location:
Richmond, Oakland - CARE
Amount Awarded:
24,527
San Francisco Bicycle Coalition Education Fund (with specific community-based organizations)Community Bike BuildsSan Francisco -CARE areas25,000
San Francisco Bicycle Coalition Education Fund (with specific community-based organizations)
Project:
Community Bike Builds
Location:
San Francisco -CARE areas
Amount Awarded:
25,000
Breathe California of the Bay Area – 2 high schools in San JoseYouth for a Cool EarthSanta Clara, San Jose - CARE25,000
Breathe California of the Bay Area – 2 high schools in San Jose
Project:
Youth for a Cool Earth
Location:
Santa Clara, San Jose - CARE
Amount Awarded:
25,000
Rails-to-Trails Conservancy / Rich City RidesRichmond Rides! Celebrating Biking, BART, Buses and Breathing BetterRichmond/Iron Triangle - CARE25,000
Rails-to-Trails Conservancy / Rich City Rides
Project:
Richmond Rides! Celebrating Biking, BART, Buses and Breathing Better
Location:
Richmond/Iron Triangle - CARE
Amount Awarded:
25,000
Hunters Point FamilyThe People's Harvest: Bayview Hunters Point Air Filter garden/trees/plantsBayview Hunters Point, San Francisco - CARE25,000
Hunters Point Family
Project:
The People's Harvest: Bayview Hunters Point Air Filter garden/trees/plants
Location:
Bayview Hunters Point, San Francisco - CARE
Amount Awarded:
25,000
La Clinica de La Raza, Inc – Escuela de Promotores / Freedom Breathers Pittsburg Air Quality Community AdvocatesPittsburg - CARE25,000
La Clinica de La Raza, Inc – Escuela de Promotores / Freedom Breathers
Project:
Pittsburg Air Quality Community Advocates
Location:
Pittsburg - CARE
Amount Awarded:
25,000
Center for Climate Protection – 2 Santa Rosa high schoolsECO2school Youth Leadership DevelopmentSanta Rosa25,000
Center for Climate Protection – 2 Santa Rosa high schools
Project:
ECO2school Youth Leadership Development
Location:
Santa Rosa
Amount Awarded:
25,000
Breathe California Golden Gate Public Health Partnership - Girls Inc.O24u Air Quality Improvement Education ProgramSan Pablo, Richmond - CARE25,000
Breathe California Golden Gate Public Health Partnership - Girls Inc.
Project:
O24u Air Quality Improvement Education Program
Location:
San Pablo, Richmond - CARE
Amount Awarded:
25,000
Strategic Energy Innovations - Castlemont, San Leandro HS, Oakland Tech, Vista Richmond HSSEI Air Quality Education & Improvement ProgramSan Leandro, Oakland, and Richmond – CARE24,647
Strategic Energy Innovations - Castlemont, San Leandro HS, Oakland Tech, Vista Richmond HS
Project:
SEI Air Quality Education & Improvement Program
Location:
San Leandro, Oakland, and Richmond – CARE
Amount Awarded:
24,647
Cool the Earth – 9 high schoolsEngaging Children and Bay Area Communities in Climate Change Solutions ProjectSan Francisco, Marin/San Rafael - CARE12,000
Cool the Earth – 9 high schools
Project:
Engaging Children and Bay Area Communities in Climate Change Solutions Project
Location:
San Francisco, Marin/San Rafael - CARE
Amount Awarded:
12,000
Total$261,174
Project:
Location:
Total
Amount Awarded:
$261,174

David Ralston
Tagapamahala ng Paglahok ng Komunidad

415.749.8423

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Sunday,
    9/15

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Monday,
    9/16

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/13/2016