Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình kinh phí Cộng Đồng James Cary Smith 2016

Tài Trợ Ngân Sách

Xác định người được trợ cấp theo Chương Trình kinh phí Cộng Đồng James Cary Smith 2016.

Địa Hạt Không Khí vui mừng thông báo những người nhận được Phần Thưởng của Chương Trình Tài Trợ cho Cộng Đồng James Cary Smith 2016.

Chương Trình Tài Trợ cho Cộng Đồng sẽ tăng cường nỗ lực để giảm thiểu ô nhiễm không khí và tăng cường hợp tác với cộng đồng cũng như tăng cường sự tham gia trực tiếp của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Năm nay, Địa Hạt Không Khí nhận được 23 đơn đăng ký hoàn chỉnh, với tổng số kinh phí yêu cầu là $573,274. Với ngân sách hiện có, chúng tôi có thể tài trợ cho 11 dự án nổi bật với tổng số kinh phí tài trợ lên đến $261,274.

Mười dự án được lựa chọn sẽ trực tiếp tham gia vào các cộng đồng CARE mà bị tác động đáng kể bởi ô nhiễm không khí, trong khi hướng đến các cộng đồng không thuộc CARE tiếp giáp với các xa lộ chính. Toàn bộ dự án hoặc đối tác hợp tác với tổ chức cộng đồng hoặc một trong 18 trường trung học ở địa phương.

Các đơn đăng ký đều có tính cạnh tranh rất cao và quy trình xem xét khó khăn. Nhu cầu cấp thiết và sự xứng đáng là thấy rõ ở tất cả những người tham gia vào quá trình xem xét đơn. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những cách khác để làm việc với nhiều người nộp đơn xuất sắc mà không được tài trợ. Địa Hạt Không Khí cũng hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm giúp chương trình phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Chúc mừng những người nhận được tài trợ, và chúng tôi cảm ơn sâu sắc tất cả những người nộp đơn vì sự nỗ lực không ngừng của quý vị trong việc cải thiện phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Danh Sách Giải Thưởng Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng Tài khóa năm 2016

Applicants & PartnersProjectLocationAmount Awardedtable-mobile-only-column
Rose Foundation for Communities and the Environment – Bay Localize/Emilia Zapata Street AcademyCollaborative Air Quality Leadership DevelopmentNorth Oakland –CARE$25,000
Rose Foundation for Communities and the Environment – Bay Localize/Emilia Zapata Street Academy
Project:
Collaborative Air Quality Leadership Development
Location:
North Oakland –CARE
Amount Awarded:
$25,000
Earth Team - Oakland High School, Richmond High SchoolZero Carbon Schools/Sustainable Youth InternshipsRichmond, Oakland - CARE24,527
Earth Team - Oakland High School, Richmond High School
Project:
Zero Carbon Schools/Sustainable Youth Internships
Location:
Richmond, Oakland - CARE
Amount Awarded:
24,527
San Francisco Bicycle Coalition Education Fund (with specific community-based organizations)Community Bike BuildsSan Francisco -CARE areas25,000
San Francisco Bicycle Coalition Education Fund (with specific community-based organizations)
Project:
Community Bike Builds
Location:
San Francisco -CARE areas
Amount Awarded:
25,000
Breathe California of the Bay Area – 2 high schools in San JoseYouth for a Cool EarthSanta Clara, San Jose - CARE25,000
Breathe California of the Bay Area – 2 high schools in San Jose
Project:
Youth for a Cool Earth
Location:
Santa Clara, San Jose - CARE
Amount Awarded:
25,000
Rails-to-Trails Conservancy / Rich City RidesRichmond Rides! Celebrating Biking, BART, Buses and Breathing BetterRichmond/Iron Triangle - CARE25,000
Rails-to-Trails Conservancy / Rich City Rides
Project:
Richmond Rides! Celebrating Biking, BART, Buses and Breathing Better
Location:
Richmond/Iron Triangle - CARE
Amount Awarded:
25,000
Hunters Point FamilyThe People's Harvest: Bayview Hunters Point Air Filter garden/trees/plantsBayview Hunters Point, San Francisco - CARE25,000
Hunters Point Family
Project:
The People's Harvest: Bayview Hunters Point Air Filter garden/trees/plants
Location:
Bayview Hunters Point, San Francisco - CARE
Amount Awarded:
25,000
La Clinica de La Raza, Inc – Escuela de Promotores / Freedom Breathers Pittsburg Air Quality Community AdvocatesPittsburg - CARE25,000
La Clinica de La Raza, Inc – Escuela de Promotores / Freedom Breathers
Project:
Pittsburg Air Quality Community Advocates
Location:
Pittsburg - CARE
Amount Awarded:
25,000
Center for Climate Protection – 2 Santa Rosa high schoolsECO2school Youth Leadership DevelopmentSanta Rosa25,000
Center for Climate Protection – 2 Santa Rosa high schools
Project:
ECO2school Youth Leadership Development
Location:
Santa Rosa
Amount Awarded:
25,000
Breathe California Golden Gate Public Health Partnership - Girls Inc.O24u Air Quality Improvement Education ProgramSan Pablo, Richmond - CARE25,000
Breathe California Golden Gate Public Health Partnership - Girls Inc.
Project:
O24u Air Quality Improvement Education Program
Location:
San Pablo, Richmond - CARE
Amount Awarded:
25,000
Strategic Energy Innovations - Castlemont, San Leandro HS, Oakland Tech, Vista Richmond HSSEI Air Quality Education & Improvement ProgramSan Leandro, Oakland, and Richmond – CARE24,647
Strategic Energy Innovations - Castlemont, San Leandro HS, Oakland Tech, Vista Richmond HS
Project:
SEI Air Quality Education & Improvement Program
Location:
San Leandro, Oakland, and Richmond – CARE
Amount Awarded:
24,647
Cool the Earth – 9 high schoolsEngaging Children and Bay Area Communities in Climate Change Solutions ProjectSan Francisco, Marin/San Rafael - CARE12,000
Cool the Earth – 9 high schools
Project:
Engaging Children and Bay Area Communities in Climate Change Solutions Project
Location:
San Francisco, Marin/San Rafael - CARE
Amount Awarded:
12,000
Total$261,174
Project:
Location:
Total
Amount Awarded:
$261,174

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng

415.749.8423

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Saturday,
    9/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 1/13/2016