Search

 • Bảo Vệ Khí Hậu
  Bảo Vệ Khí Hậu

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

 • Kế Hoạch & Khí Hậu
  Kế Hoạch & Khí Hậu

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

  Read More
  Plans & Climate

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

 • Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu
  Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Climate Protection Planning Program

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

 • Tài Nguyên Khí Hậu
  Tài Nguyên Khí Hậu

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không ...

  Read More

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không ...

 • Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu
  Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

  Bay Area Air Quality Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Về Địa Hạt Không Khí · Hội Đồng Quản Trị · Uỷ Ban; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Bay Area Air Quality Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Về Địa Hạt Không Khí · Hội Đồng Quản Trị · Uỷ Ban; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu ...

 • Kế Hoạch Hiện Tại
  Kế Hoạch Hiện Tại

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Current Plans

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

 • Bay Area Plug-In Electric Vehicle Program
  Bay Area Plug-In Electric Vehicle Program

  Plug-in electric vehicles, or PEVs, are an emerging technology with tremendous potential for reducing air pollution and greenhouse gases. Widespread adoption  ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Bay Area PEV Program

  Plug-in electric vehicles, or PEVs, are an emerging technology with tremendous potential for reducing air pollution and greenhouse gases. Widespread adoption  ...

 • Planning for Environmental Justice / SB 1000
  Planning for Environmental Justice / SB 1000

  May 2, 2019 ... The Air District's Planning Healthy Places guidance document encourages local governments and developers to address and minimize ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Planning for Environmental Justice / SB 1000

  May 2, 2019 ... The Air District's Planning Healthy Places guidance document encourages local governments and developers to address and minimize ...

 • Địa Hạt Marin
  Địa Hạt Marin

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  About the Air District  /  In Your Community  /  Marin County

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

 • Những Phiên Họp và Huấn Luyện
  Những Phiên Họp và Huấn Luyện

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường ... và Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Meetings and Training

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường ... và Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí.

 • Những Công Cụ và Những Phương Pháp
  Những Công Cụ và Những Phương Pháp

  Những công cụ phân tích phẩm chất không khí dưới đây nhằm hỗ trợ cơ quan chỉ đạo trong quá trình phân tích tác động phẩm chất không khí gây ra bởi các dự  ...

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Tools and Methodologies

  Những công cụ phân tích phẩm chất không khí dưới đây nhằm hỗ trợ cơ quan chỉ đạo trong quá trình phân tích tác động phẩm chất không khí gây ra bởi các dự  ...

 • Cơ Sở Kim Loại
  Cơ Sở Kim Loại

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Cơ Sở Kim Loại ... Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế ... của Địa Hạt Không Khí. Công chúng có 30 ngày để nhận xét về dự thảo EMP.

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Metal Facilities

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Cơ Sở Kim Loại ... Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế ... của Địa Hạt Không Khí. Công chúng có 30 ngày để nhận xét về dự thảo EMP.

 • Địa Hạt Contra Costa
  Địa Hạt Contra Costa

  Tìm hiểu thêm về Địa Hạt Contra Costa, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More

  Tìm hiểu thêm về Địa Hạt Contra Costa, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

 • Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí
  Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh. ... 中文 · Tagalog · tiếng Việt · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu; Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh. ... 中文 · Tagalog · tiếng Việt · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu; Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí ...

 • Local Government Support
  Local Government Support

  Local governments play a critical role in enacting on-the-ground policies and programs that reduce GHG emissions, and are thus key partners in implementing  ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support

  Local governments play a critical role in enacting on-the-ground policies and programs that reduce GHG emissions, and are thus key partners in implementing  ...

 • Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật
  Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm ...

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  CEQA Guidelines Update Underway

  Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm ...

 • Fenceline Monitoring Plans
  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... ... Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Fenceline Monitoring Plans ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... ... Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Fenceline Monitoring Plans ...

 • Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo
  Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Plans Under Development

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, ...

 • Local Governments and Food Sector Greenhouse Gas Emissions
  Local Governments and Food Sector Greenhouse Gas Emissions

  30 Tháng Mười 2018 ... Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Bảo Vệ Khí Hậu · Local Government Support; Webinar: What Can Local Governments Do to Impact ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support  /  Webinar: What Can Local Governments Do to Impact Food-Sector Greenhouse Gas Emissions

  30 Tháng Mười 2018 ... Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Bảo Vệ Khí Hậu · Local Government Support; Webinar: What Can Local Governments Do to Impact ...

 • Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
  Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Kế Hoạch Tối ... Quy định củaĐịa Hạt Không Khí nhằm cắt giảm phát thải từ các vụ bùng phát .... của Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Dầu Khí (Flare Minimization Plan - FMP).

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Kế Hoạch Tối ... Quy định củaĐịa Hạt Không Khí nhằm cắt giảm phát thải từ các vụ bùng phát .... của Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Dầu Khí (Flare Minimization Plan - FMP).

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Saturday,
  10/19

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/24/2019