Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Datos ng Panahon

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Tingnan ang kasalukuyan at nakaraang mga datos ng panahon batay sa mga pagsukat na ginawa mula sa network ng pagsubaybay sa hangin ng Distrito ng Hangin.

Ipinagbibigay-alam sa inyo na ang ilan sa mga datos sa mga pahinang ito ay hilaw o hindi nasuri at maaaring magtaglay ng mga pagkakamali.


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    2/21

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    2/22

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015