Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Resolusyon, mga Adyenda, at mga Katitikan ng Lupon

Updated 3/30/2020
Tungkol sa Distrito ng Hangin

Tingnan ang mga adyenda, mga katitikan, at mga resolusyon sa pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa una at ika-3 Miyerkoles ng bawat buwan sa 9:45 AM. Ang mga pulong ay ginaganap sa ika-7 palapag ng Silid ng Lupon sa opisina ng Distrito ng Hangin.

Mga Adyenda at mga Katitikan

Ang adyenda ay ipinapaskil 72 oras bago ang bawat pulong sa talahanayan sa ibaba at sa lobi ng opisina ng Distrito.

Maaari kayong magpatala upang tumanggap ng mga adyenda ng Lupon sa pamamagitan ng email at panoorin ang ilang pulong ng Lupon sa pangkasalukuyang oras sa pamamagitan ng webcast.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
12/26/2019
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
12/26/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/25/2019
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
12/25/2019
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 25
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 25
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

N/AN/ANot yet available
N/A
Meeting Type:
N/A
Agenda:
Not yet available
Status:
Scheduled
Location:
N/A
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

N/A

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/18/2019
Cancelled
Executive Committee MeetingN/A
12/18/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/18/2019
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
12/18/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/16/2019Stationary Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/16/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 16
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 16
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/4/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda


Board Presentations
12/4/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

12/2/2019Climate Protection Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/2/2019
Meeting Type:
Climate Protection Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 2
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 2
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

11/28/2019
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
11/28/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Huwebes, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/25/2019Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

11/25/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Lunes, Nobyembre 25
10:45 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Lunes, Nobyembre 25
10:45 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
12/27/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
12/27/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/26/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
12/26/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

12/19/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
12/19/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

12/17/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
12/17/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/17/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

12/17/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Lunes, Disyembre 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

12/5/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
12/5/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/28/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
11/28/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/22/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
11/22/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Nobyembre 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Huwebes, Nobyembre 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/21/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
11/21/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

11/19/2018
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
11/19/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Lunes, Nobyembre 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Lunes, Nobyembre 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2008

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 3/30/2020