Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Quyết, Nghị Trình, và Biên Bản của Hội Đồng

Updated 21/02/2020
Về Địa Hạt Không Khí

Xem nghị trình họp, biên bản, và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bên dưới.

Hội Đồng Quản Trị họp vào Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng. Các cuộc họp được tổ chức trong Phòng Hội Đồng trên tầng 7 tại văn phòng Địa Hạt Không Khí.

Nghị Trình và Biên Bản

Nghị trình được niêm yết 72 giờ trước mỗi buổi họp trong bảng bên dưới và trong tiền sảnh tại văn phòng Địa Hạt.

Quý vị có thể ghi danh để nhận nghị trình Hội Đồng bằng email và quan sát tức thì một số cuộc họp hội đồng qua buổi phát hình trên mạng.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
26/12/2019
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
26/12/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

25/12/2019
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
25/12/2019
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

N/AN/ANot yet available
N/A
Meeting Type:
N/A
Agenda:
Not yet available
Status:
Scheduled
Location:
N/A
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

N/A

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

18/12/2019
Cancelled
Executive Committee MeetingN/A
18/12/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

18/12/2019
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
18/12/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

16/12/2019Stationary Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
16/12/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:30 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

04/12/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda


Board Presentations
04/12/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Thứ Tư, 04 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Thứ Tư, 04 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

02/12/2019Climate Protection Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
02/12/2019
Meeting Type:
Climate Protection Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 02 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Thứ Hai, 02 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

28/11/2019
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
28/11/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

25/11/2019Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

25/11/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một
10:45 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một
10:45 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

N/A

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
27/12/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
27/12/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 27 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Năm, 27 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

26/12/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
26/12/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 26 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

19/12/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
19/12/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Board Minutes
 

Date & Time

Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Board Minutes

17/12/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
17/12/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

17/12/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

17/12/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Status:
Scheduled
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Webcast Archive

Audio


Other Documents:
Committee Minutes
 

Date & Time

Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai
10:30 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Status

Scheduled

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Webcast Archive

Audio


Other Documents

Committee Minutes

05/12/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
05/12/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Mười Hai
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

28/11/2018
Cancelled
Budget and Finance Committee MeetingN/A
28/11/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

22/11/2018
Cancelled
Mobile Source Committee MeetingN/A
22/11/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Năm, 22 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Năm, 22 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

21/11/2018
Cancelled
Board of Directors MeetingN/A
21/11/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

19/11/2018
Cancelled
Stationary Source Committee MeetingN/A
19/11/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar
Status:
Cancelled
Watch/Listen:
Webcast not yet scheduled
Other Documents:
N/A
 

Date & Time

Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một
9:30 SA - 5:00 CH
View Full Calendar

Status

Cancelled

Watch/Listen

Webcast not yet scheduled

Other Documents

N/A

2008

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    2/21

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    2/22

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 21/02/2020