Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Về Địa Hạt Không Khí

Địa Hạt Sonoma

Về Địa Hạt Không Khí

Tìm hiểu về Địa Hạt Napa - khí hậu của địa hạt, các mối quan tâm về ô nhiễm không khí có thể, cũng như về phẩm chất không khí hiện tại. Quý vị cũng có thể xem  các sự kiện sắp diễn ra của Địa Hạt Không Khí tại Địa Hạt Napa và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí

Địa Hạt Sonoma nằm ở phía tây của các địa hạt Lake và Napa, phía bắc của Địa Hạt Marin, và phía nam của Địa Hạt Mendocino. Địa Hạt Không Khí chỉ có quyền tài phán đối với các vùng phía nam của địa hạt, trong đó bao gồm Santa Rosa, Petaluma, và Sonoma. Hai vị đại diện của Địa Hạt Sonoma là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí.


Khí Hậu

Khí hậu của Địa Hạt Sonoma chịu ảnh hưởng lớn bởi địa hình các thung lũng Petaluma, Cotati, và Sonoma. Nhiệt độ tương đương với nhiệt độ ở thung lũng Petaluma và Cotati, trong khi nhiệt độ ở thung lũng Sonoma ấm hơn và gần bằng so với nhiệt độ ở Thung Lũng Napa. Nhiệt độ trung bình hằng ngày nằm trong khoảng từ trung bình vào ban đêm đến nóng vào ban ngày trong mùa hè, và từ lạnh vào ban đêm đến trung bình vào ban ngày trong mùa đông. Mô hình gió ở thung lũng  Petaluma và Cotati cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi Petaluma Gap, với những cơn gió nhẹ điển hình tại Santa Rosa và Petaluma. Vào buổi chiều muộn mùa hè, sương mù ở mức bình thường tại thung lũng Petaluma và Cotati, và có thể kéo dài cho đến cuối buổi sáng hôm sau. Thung lũng Sonoma đón được nhiều ánh nắng mặt trời. Lượng mưa hàng năm khoảng từ 24 inch ở Petaluma, 29 inch tại Sonoma, và 30 inch ở Santa Rosa.

Khí hậu của Địa Hạt Sonoma cũng bị ảnh hưởng bởi các tác động khí hậu của khu vực Vùng Vịnh. (hình) (PDF)

Bản Đồ Trạm Giám Sát Không Khí Tương Tác

Phẩm Chất Không Khí tại Địa Hạt Sonoma

Tầng khí Ozone và hạt bụi nhỏ, hay PM2.5 là những chất ô nhiễm không khí chính được quan tâm tại Vùng Vịnh San Francisco. Tầng khí Ozone là vấn đề chính vào mùa hè, và ô nhiễm hạt bụi nhỏ là vấn đề chính vào mùa đông.

Mặc dù nhiều vùng bên trong của Địa Hạt Sonoma có thể hơi nóng vào mùa hè, nhưng kết quả giám sát không khí chỉ ra rằng vùng này có mức ozone thấp nhất trên toàn Vùng Vịnh. Những khoảng trống trên các ngọn đồi ở phía tây cho phép không khí mát ở biển bay vào nội địa nhưng mùa hè ở đây lại có nhiệt độ nóng nhất.

PM2.5 có thể tăng, đặc biệt là do việc đốt củi vào mùa lễ hội, nhưng một lần nữa, kết quả giám sát không khí lại cho thấy rằng vùng này có mức PM2.5 thấp nhất trên toàn Vùng Vịnh.

Bản Đồ Dự Đoán Phẩm Chất Không Khí Tương Tác

Đội Ngũ Tài Nguyên của Địa Hạt

Đội Ngũ Tài Nguyên Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) của Địa Hạt Sonoma thúc đẩy cách để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong các cộng đồng ở địa phương.

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016