Tài Trợ Ngân Sách

Tàu Biển và Thiết Bị Hàng Hải

Tài Trợ Ngân Sách

Nâng cấp hoặc thay thế động cơ hàng hải dầu điêzen với tài trợ từ Chương Trình Carl Moyer. Chương trình này nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí do các máy dầu điêzen hiệu suất cao tại California.

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các Loại Dự Án

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Thay thế động cơ (nạp lại năng lượng) - thay thế động cơ tàu thuyền bằng một động cơ mới hơn, được chứng nhận có phát thải thấp hơn
 • Bộ phụ tùng tái sản xuất - lắp đặt bộ phụ tùng tái sản xuất động cơ mà có thể giảm lượng phát thải của động cơ
 • Tân trang động cơ - lắp đặt ARB - thiết bị kiểm soát phát thải điêzen được chứng nhận.

Tàu Thuyền Hội Đủ Điều Kiện

Tài trợ được áp dụng nhằm giảm lượng phát thải từ các loại tàu thủy thương mại, chẳng hạn như tàu đánh cá, tàu hoa tiêu, tàu làm việc và các tàu thủy khác.

Mức tài trợ có hạn được áp dụng đối với các loại tàu thủy thương mại được quy định, chẳng hạn như xà lan, tàu chở người và chở hàng cung cấp, tàu nạo vét, tàu du lịch, bến phà, tàu kéo, tàu dắt, theo Quy Định Tàu Cảng ARB.

Năng lượng từ bờ

Các dự án năng lượng từ bờ mà giảm thiểu phát thải từ tàu thủy tại bến tàu cũng có thể đủ điều kiện để được nhận tài trợ. Chỉ những đơn đăng ký mà có thể chứng minh rằng dự án không bị yêu cầu theo Quy Định Năng Lượng Từ Bờ ARB mới đủ điều kiện. Đơn xin tham gia dự án năng lượng từ bờ sẽ được xem xét trên cơ sở đơn nộp trước xem trước, đơn nộp sau xem sau.

Thiết Bị

Những thiết bị tàu thủy dưới đây nhìn chung đều đủ điều kiện tài trợ; tuy nhiên, quý vị phải kiểm tra mục quy tắc dưới đây để chắc chắn dự án của quý vị có đủ điều kiện:

 • Động cơ chính hoặc động cơ thay thế 25 mã lực hoặc hơn.
 • Tàu thủy thương mại không thuộc yêu cầu tuân thủ Quy Định Tàu Cảng ARB hoặc hiện đang tuân theo các yêu cầu của họ.
 • Tàu thủy và thiết bị vận hành trong phạm vi Ranh Giới Nước Biển Ven Bờ California và thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí, với ưu tiên cho những tàu và thiết bị vận hành ở những khu vực nổi bật trên Bản Đồ Cộng Đồng Ưu Tiên của Địa Hạt Không Khí (PDF).
 • Các động cơ mới phải được lắp đặt và vận hành ít nhất 3 năm trước hạn chót tuân thủ theo Quy định Tàu Cảng ARB.
 • Có thể cung cấp hồ sơ ghi chép về các thiết bị sử dụng trong 2 năm liên tiếp gần đây.

Các Điều Lệ và Các Quy Định

Xem xét khả năng đủ tiêu chuẩn bằng cách xác địnhquy định đối với thiết bị của quý vị.

Tìm hiểu thêm vềquy định Tàu Cảng ARB hoặc liên hệ với nhân viên ARB qua email: hoặc điện thoại: 1-888-442-7238.

Cách Nộp Đơn

 1. Xác định thiết bị của quý vị đủ tiêu chuẩn cho chương trình này.
 2. Xác định loại dự án đối với tàu thủy và động cơ của quý vị.
 3. Thu thập thông tin cần thiết về tàu thủy, động cơ, thay thế động cơ hay nâng cấp động cơ.
 4. Nộp đơn xin tài trợ trực tuyến.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Xem xét Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Tìm hiểu vềtài trợ thiết bị và tàu biển (PDF), bao gồm thông tin về loại dự án, thông tin quy định và các yêu cầu đối với đơn đăng ký.

Yu Zhang Liu
Staff Specialist, Ưu Đãi Chiến Lược

415.749.8430

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Friday,
  2/28

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Saturday,
  2/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015