Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Giảm Giá cho Giá Đỡ Xe Đạp (Bicycle Rack Voucher Program - BRVP)

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về tài trợ cho các cơ quan công cộng nhằm trợ giúp mở rộng phạm vi bãi đỗ xe đạp an toàn trong Vùng Vịnh.

Giá Đỡ Xe Đạp

Chương trình này nhằm mục đích giảm ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh bằng cách hỗ trợ các chế độ vận chuyển sạch và thay thế.

Các đơn xin hiện đang được chấp nhận và việc tài trợ cho các dự án hội đủ điều kiện cũng đã sẵn sàng trên căn bản dự án trước sẽ được tài trợ trước, dự án sau sẽ được tài trợ sau, cho đến Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2016, hoặc cho đến khi toàn bộ ngân sách tài trợ đã được sử dụng hết.

Đối với tài khóa chấm dứt năm 2016, $3.84 triệu trong các Ngân sách Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) đều được sử dụng cho các dự án Cơ Sở Xe Đạp, trong đó, gần $840,000 được sử dụng cho bãi đậu xe đạp và $3 triệu được sử dụng cho các đường chạy dành cho xe đạp. Tài chính khóa năm vừa rồi, gần $637,000 trong quỹ TFCA đã được sử dụng để hỗ trợ quá trình xây dựng bãi đậu xe đạp mới, an toàn, được trang bị 2,200 giá đỡ xe đạp và 220 khóa điện tử.

Hội đủ điều kiện

Chỉ có các cơ quan công cộng và tổ chức mà đề xuất các dự án trong thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí mới có thể được yêu cầu cấp tài trợ. Các tổ chức  không phải công cộng được khuyến khích truy cập các trang mạng cung cấp thông tin về các cơ hội kinh phí đối với Doanh Nghiệp & Đoàn XeCư Dân .

Cách Nộp Đơn

 1. Xem xét BRVP 3 Năm (Tài khóa chấm dứt năm 2016) Các Yêu Cầu của Chương Trình về việc hội đủ điều kiện và thông tin chương trình đầy đủ, và xác định việc hội đủ điều kiện của cơ quan quý vị đối với chương trình này.
 2. Tham dự hội thảo để tìm hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn.
 3. Lựa Chọn Nhà Cung Cấp và Thiết Bị từ một trong những  nhà cung cấp dưới đây, đã được Địa Hạt Không Khí phê duyệt;
 4. Nộp đơn – Để hoàn tất quá trình nộp đơn, mỗi bộ hồ sơ phải được gửi trực tuyến VÀ một bản sao:
  • Đơn đăng ký trực tuyến; nộp theo mẫu trực tuyến và tải tập tin đính kèm theo yêu cầu
  • Bản sao: In một bản sao đơn đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi bản sao đã ký tên cùng với các tài liệu đính kèm theo yêu cầu
   Air District
   Attn: SID: BRVP
   939 Ellis St.
   San Francisco, CA 94109

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn được tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 15 Tháng 9 Năm 2015,  bao gồm các vấn đề như yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn và tiêu chí đánh giá đơn đăng ký. Nội dung của hội thảo qua mạng này đã được đăng tải ở mục Nguồn dưới đây.

Theo yêu cầu, có thể có thêm hội thảo qua mạng được tổ chức trong tương lai. Thông báo về các hội thảo bổ sung trước khi nộp đơn sẽ được gửi qua email đến các bên mà đã ký để nhận  thông báo TFCA qua email miễn phí.

Nguồn

Michael Neward
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.4703

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
 • Tuesday,
  3/31

  docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 11/06/2015