Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Hoàn Tiền Lại cho Xe Xài Điện

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về các khoản kinh phí tài trợ cho các cơ quan công cộng mà mua hoặc cho thuê xe đạp cắm điện mới.

Chương Trình Hoàn Tiền Lại cho Xe Xài Điện

Chương trình này nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí trong Vùng Vịnh bằng cách khuyến khích sử dụng xe xài điện (PEV). Được tài trợ bởi Quỹ Khu Vực dành cho Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA), chương trình ưu đãi này áp dụng đối với các cơ quan công cộng thông qua các phiếu mua hàng có thể quy đổi để mua hoặc thuê xe đạt tiêu chuẩn. Hiện có lên đến $2 triệu, và khoản tài trợ sẽ được cấp cho các dự án đủ điều kiện trên cơ sở dự án trước được cấp trước, dự án sau được cấp sau. Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký đến 4 giờ chiều, Thứ 6, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2016, hoặc cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ dành cho chương trình.

Việc hoàn tiền lại sẽ áp dụng cho các loại xe sau:

 • $2,500cho mỗi xe không xả khí thải, hạng nhẹ, bao gồm xe chạy bằng bin điện (BEV) và xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen (FCH);
 • $1,000 cho mỗi xe điện hỗn hợp, hạng nhẹ (PHEV);
 • $500 cho mỗi xe điện không xả khí thải (NEV); và
 • $2,500 cho mỗi xe không xả khí thải (ZEM).

Để biết danh sách đầy đủ gồm các loại xe được phê duyệt, vui lòng xem Danh Sách Xe Đã Được Phê Duyệt.

Hội đủ điều kiện

Chỉ các cơ quan công cộng trong phạm vi thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí mới có hội đủ điều kiện. Các đơn vị không phải công cộng được khuyến khích nên truy cập các trang mạng cung cấp thông tin về các cơ hội kinh phí đối với Doanh Nghiệp & Đoàn Xe  và Cư Dân.

Cách Nộp Đơn

 1. Xem xét Yêu Cầu của Chương Trình Hoàn Tiền PEV  bao gồm danh sách đầy đủ các yêu cầu về chương trình và đủ điều kiện tham gia.
 2. Tham dự hội thảo qua mạng để tìm hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn. Điều này không bắt buộc nhưng được khuyến khích.
 3. Xem xét Danh Sách Xe Đã Được Phê Duyệt  để tìm hiểu về những loại xe có đủ điều kiện để được tài trợ.
 4. Nộp đơn – Để hoàn thành quá trình nộp đơn, bản sao của mỗi bộ hồ sơ phải được gửi trực tuyến VÀ một bản sao:
  • Đơn đăng ký trực tuyến: nộp theo mẫu trực tuyến và tải tập đính kèm theo yêu cầu.
  • Bản sao: In một bản sao đơn đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi bản sao đã ký tên cùng với các tài liệu đính kèm theo yêu cầu. Chỉ nộp bản sao của W-9.

Hội Thảo và Sự Kiện

Ba hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn đã được tổ chức để thảo luận về các yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn, tiêu chí đánh giá và yêu cầu đối với người được tài trợ. Nội dung của hội thảo qua mạng gần đây nhất đã được đăng tải ở mục Nguồn dưới đây.

Theo yêu cầu, có thể có thêm hội thảo qua mạng được tổ chức trong tương lai.Thông báo về các hội thảo qua mạng bổ sung trước khi nộp đơn sẽ được gửi qua email đến các bên mà đã ký để nhận  thông báo TFCA qua email miễn phí.

Nguồn

Patrick Wenzinger
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.4934

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  1/28

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015