Tài Trợ Ngân Sách

Xe Khách và Dùng Chung Xe

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về các khoản tài trợ cho cơ quan công cộng để hỗ trợ giảm thiểu chuyến đi trong khu vực.

Xe Đưa Rước và Dùng Chung Xe

Chương trình Xe Đưa Rước và Dùng Chung Xe nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh bằng cách đầu tư vào các dịch vụ xe đưa rước và các dự án dùng chung xe tại khu vực. Tài trợ được cấp trên cơ sở cạnh tranh.

Giai đoạn tài khóa 2016 đã đóng cửa ngày 1 tháng 9 năm 2015. Nếu quý vị muốn được thông báo về những phát triển và mời thầu trong tương lai của chương trình này, vui lòng đăng ký nhận thông báo qua email.

Địa Hạt Không Khí hiện đang trong quá trình phát triển chương trình giảm thiểu chuyến đi thử nghiệm mà dự kiến sẽ mở vào cuối năm nay.

Hội đủ điều kiện

Chỉ những cơ quan và tổ chức công cộng mới đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp. Các đơn vị ngoài công lập được khuyến khích truy cập các trang mạng cung cấp thông tin về các cơ hội kinh phí đối với Doanh Nghiệp & Đoàn XeCư Dân.

Cách Nộp Đơn

Giai đoạn tài khóa 2016 đã đóng cửa ngày 1 tháng 9 năm 2015. Nếu quý vị muốn được thông báo về những phát triển và mời thầu trong tương lai của chương trình này, vui lòng đăng ký nhận thông báo qua email.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn để thảo luận về các yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn, và tiêu chí đánh giá  đã được tổ chức Thứ 3, ngày 11 tháng 8 năm 2015 từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng:

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Quý vị cũng có thể đăng ký nhận thông báoqua email về nội dung cập nhật của chương trình cũng như các hội thảo và sự kiện trong tương lai.

Nguồn

Kenneth Mak
Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I

415.749.8660

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Monday,
    2/17

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015