Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Mua Lại Xe

Tài Trợ Ngân Sách

Nhận tiền sau khi đổi xe cũ hoặc xe tải nhỏ để làm phế liệu. Chương trình này nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí trong Vùng Vịnh bằng cách không lưu thông các xe đời cũ trên đường.

Chương Trình Mua Lại Xe sẽ chi trả cho cư dân Vùng Vịnh $1,000 để mua lại xe vẫn còn hoạt động được, đã đăng ký, đời năm 1994 hoặc cũ hơn để làm phế liệu.

Hội đủ điều kiện

Để xe của quý vị hội đủ điều kiện, phải đáp ứng Yêu Cầu Xe Hội Đủ Điều Kiện  và phải vượt qua Kiểm Tra Xe Hội Đủ Điều Kiện (Thông tin chi tiết được nêu trong bảng Cơ Sở Tháo Dỡ dưới đây).

Cách Nộp Đơn

 1. Xác định khả năng đủ điều kiện của xe quý vị cho chương trình này.
 2. Liên hệ với cơ sở tháo dỡ đã được Địa Hạt Không Khí phê duyệt (Xem bảng Cơ Sở Tháo Dỡ dưới đây)   để lấy hẹn bán xe của quý vị.

Các sự kiện

Xem Lịch cho những sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Cở Sở Tháo Dỡ Xe Mua Lại

LocationVehicle Dismantlerstable-mobile-only-column
Fairfield
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Fairfield
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Newark
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Newark
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Oakland
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Oakland
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Palo Alto
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
Palo Alto
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
Pittsburg
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
Pittsburg
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
Richmond
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Richmond
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Francisco
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
San Francisco
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
San Jose
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Jose
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Leandro
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
San Leandro
Vehicle Dismantlers:
 • Công Trình Môi Trường
 • 1-855-343-7314
Windsor
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Windsor
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708

 

Yêu Cầu về Tình Trạng Xe

Xe của quý vị phải thỏa mãn các yêu cầu dưới đây khi lái tới cơ sở tháo dỡ xe:

 1. Xe phải là đời 1994 hoặc là xe khách chạy bằng xăng hoặc dầu điêzen đời cũ hơn, hoặc xe tải hạng nhẹ với tổng khối lượng lên đến 10,000 pound hoặc ít hơn.
 2. Xe phải được đăng ký với Cục Xe Cơ Giới (Department of Motor Vehicles - DMV) là xe có thể vận hành, và phải được đăng ký trong vòng ít nhất 24 tháng liên tiếp trước ngày bán cho NHÀ THẦU đến một địa chỉ, hoặc các địa chỉ trong phạm vi ĐỊA HẠT. Địa Hạt Không Khí bao gồm tất cả 7 quận Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, và các quận của Santa Clara và các khu vực phía Nam của các quận Solano và Sonoma. Kiểm Tra Khói Bụi phải được thực hiện theo yêu cầu của DMV để xe được xem là đã đăng ký.

  Xe cũng có thể hội đủ điều kiện nếu chủ xe có ý định để chiếc xe đó trong trạng thái không hoạt động cho mỗi Mã Xe phần 4604 và tiếp theo, lên đến hai tháng trong khoảng thời gian đăng ký 24 tháng và có ít nhất ba tháng trước khi bán cho Chương Trình VBB.

  Xe cũng có thể đủ điều kiện nếu việc đăng ký được thực hiện trong vòng dưới 181 ngày trong 24 tháng trước và tất cả các phí đăng ký cũng như tiền phạt do trễ hạn được thanh toán cho DMV, miễn là xe đó đã được đăng ký trong ít nhất chín mươi (90) ngày trước khi bán cho Chương Trình VBB.

  Quý vị có thể xem bản sao lịch sử đăng ký xe trực tuyến. Lịch sử đăng ký này chỉ có giá trị khi gồm tên và địa chỉ của quý vị.
 3. Xe phải được lái đến khu vực của cơ quan tháo dỡ xe bằng chính năng lượng của xe.
 4. Những xe có hệ thống kiểm soát phát thải đã bị can thiệp như đã nêu trong Quy Định Cal Code Tiêu Đề 16, § 3340.41.5. không đủ điều kiện cho đến khi quá trình can thiệp đó được sửa chữa hoàn toàn.
 5. Xe không thể đang hoạt động nhờ vào việc miễn chi phí sửa chữa Kiểm Tra Khói Bụi hoặc gia hạn do khó khăn về tài chính.
 6. Nếu xe đang trong giai đoạn 60 ngày Kiểm Tra Khói Bụi theo yêu cầu, thì xe phải vượt qua cuộc kiểm tra này mà không nhận được bất kỳ một chương trình giảm chi phí sửa chữa hay gia hạn do tài chính khó khăn trước khi được cơ sở tháo dỡ chấp nhận.
 7. Nếu xe đang ở trong giai đoạn từ sáu mươi mốt đến chín mươi (61-90) ngày Kiểm Tra Khói Bụi kế tiếp theo yêu cầu, thì xe không cần phải qua Kiểm Tra Khói Bụi. Nhưng nếu Kiểm Tra Khói Bụi được thực hiện trong khoảng thời gian sáu mươi mốt đến chín mươi (61 - 90) ngày, thì xe phải vượt qua đợt kiểm tra đó.
 8. Xác định lịch sử đăng ký xe cá nhân phải dựa trên dữ liệu đăng ký của xe đó từ hồ sơ DMV. Nếu dữ liệu đăng ký của DMV có kết quả không thể kết luận đối với xe cá nhân, thì có thể sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe.
Kiểm Tra Điều Kiện Hợp Lệ của Xe và Thiết Bị

Cơ sở tháo dỡ xe sẽ chỉ mua xe cho Chương Trình Mua Lại Xe nếu xe đó thỏa mãn những yêu cầu sau:

 1. Xe phải được lái đến cơ sở tháo dỡ bằng chính năng lượng của xe.
 2. Cơ sở tháo dỡ xe sẽ kiểm tra xe để bảo đảm rằng xe đó thỏa mãn các yêu cầu dưới đây và phải từ chối những xe không thỏa mãn điều kiện đó:
  1. Cửa xe phải có và còn nguyên.
  2. Mui xe phải có và còn nguyên.
  3. Bảng đặt đồng hồ xe phải có và còn nguyên.
  4. Kính chắn gió phải có và còn nguyên.
  5. Ghế ngồi người lái phải có và còn nguyên.
  6. Bàn đạp bên trong phải vận hành được.
  7. Xe phải có bộ giảm xốc và tất cả các mặt và/hoặc 1/4 bàn đạp phải có và còn nguyên. Khả năng lái của xe không bị ảnh hưởng bởi sự hư hại của thân xe, hệ thống lái hay hệ thống treo. Hệ thống xả khí phải có và còn nguyên.
  8. Một đèn pha, một đèn đuôi và một đèn phanh phải có và còn nguyên
  9. Một cửa kính bên hông phải có và còn nguyên.
 3. Cơ sở tháo dỡ xe sẽ hoàn thành cuộc kiểm tra chức năng sau, và từ chối nếu xe trượt cuộc kiểm tra sau:

  Khi cắm chìa khóa vào, động cơ xe phải chạy bằng hệ thống đánh lửa khi cắm chìa khóa. Ngoài công tắc đánh lửa khi cắm chìa khóa, công tắc đánh lửa hay công tắc nhiên liệu có thể được kích hoạt nếu cần thiết để khởi động động cơ. Xe phải khởi động dễ bằng các phương tiện thông thường mà không phải sử dụng dầu khởi động hay ắc quy tăng cường bên ngoài. Xe phải chạy về phía trước được tối thiểu 25 feet bằng chính năng lượng của xe. Xe phải chạy lùi được tối thiểu 25 feet bằng chính năng lượng của xe.

Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra, thì cơ sở tháo dỡ xe sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho xe.

Nếu xe của quý vị không đáp ứng được các điều kiện của Chương trình Mua Lại Xe, vui lòng liên hệ Cơ Quan Sửa Chữa Xe Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng (1-866-272-9642). Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng sẽ hỗ trợ tài chính cho những người muốn bán xe hoặc sửa chữa xe nếu xe không vượt qua Đợt Kiểm Tra Khói Lẫn Sương.

Địa Hạt Không Khí duy trì Xe Tồn Kho đối với những nhà sưu tập xe cổ điển hoặc những người muốn mua xe đời 1994 và những xe cũ hơn hoặc những bộ phận của xe mà sẽ được tháo dỡ theo chương trình này. Theo Tiêu Đề 13, CCR, Chương 13, Điều 1, Phần 2605, những xe đã được gửi cho chương trình sẽ được liệt kê và gửi cho những người muốn mua lại xe từ cơ sở tháo dỡ xe trong vòng tối thiểu 10 ngày. Nếu xe được một bên thứ ba mua lại thì xe đó sẽ không còn nằm trong Chương Trình Mua Lại Xe. Quý vị cũng có thể gọi một trong những Cơ Sở Tháo Dỡ Xe để lấy danh sách các xe hiện có để mua.


415 749-4994

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 01/02/2016