Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

BACT / TBACT Workbook

Tingnan ang BACT/TBACT Workbook, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante para sa permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng isang hakbang ng sa proseso ng pagbibigay ng permiso na kaugnay ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

Ang Best Available Control Technology and Best Available Control Technology for Toxics Workbook (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang magkaloob ng patnubay sa mga iniaatas ng BACT at TBACT para sa karaniwang ipinahihintulot na mga pinanggagalingan na sumasailalim sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan sa Bay Area.  Ang bawat pinanggagalingan na sumasailalim sa mga iniaatas na ito ay sinusuri nang “ayon sa kaso” upang malaman ang pagsunog sa mga iniaatas na ito at hindi lahat ng mga kaso ay sinasaklaw ng patnubay.

Ang workbook ay naglilingkod bilang isang patnubay para sa mga aplikante ng permiso, ang mga inhinyero ng Distrito ng Hangin, at ibang interesado sa pag-unawa sa mga limitasyon ng mga emisyon, mga kagamitan sa pagkontrol, at mga paraang kailangan upang tugunan ang BACT Tuntunin sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan at TBACT Tuntunin sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan ng Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin.

Seksiyon 2: Pagniningas na mga Pinanggagalingan

Mga Pakuluan, Pangkomersiyo, Pang-industriya, Pang-institusyon

Makinang May Panloob na Pagniningas

Mga Pampainit ng Proseso

Mga Gas na Turbine

Mga Tagalikha ng Singaw

Mga Kiln ng Semento

Seksyon 5: Mga Pinturang Pinanggagalingan

Mga Pagpapatakbo ng Gawaan na Panghimpapawid at Sangkap ng Pintura

Kubol ng Pangwilig - Pagpipinta sa mga Sangkap na Panghimpapawid

Kubol ng Pangwilig - Pagpipinta sa Flatwood Paneling at Wood Flat Stock

Sisidlang Metal, Pagsasara, at Pagpintang Coil

Sari-sari Pagpipinta ng mga Bahaging Metal at mga Produkto

Kubol ng Pagwisik - Pagpipinta ng Sari-saring Metal na Bahagi at Produkto Mga Bahaging Metal at mga Produkto

Sari-sari Mga Pagpapatakbo ng Pagpipinta ng Nalulusaw at Ibabaw

Flow Coater, Dip Tank at Roller Coater

<

Pagpipinta ng Sasakyang de-Motor at Pagpipinta ng Gumagalaw na Kagamitan

Kubol ng Pagwilig - Pagpipinta ng Sasakyang De-motor, Gumagalaw na Kagamitan, Muling Paggawa o Talyer ng Kaha

Seksiyon 7: Industriya ng Elektroniko at Semiconductor

Pagmanupaktura ng Circuit Board

Mga Pagpapatakbo ng Pagbubuong Elektroniko at Wave Soldering

Pagmanupaktura ng Naiaagpang at Matigas na Disk

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapahid sa Disc, Oxide

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapahid sa Disc, Oxide

Pagmanupaktura ng Magnetikong Media - Pagpapakinis/Pagtekstura ng Disc

Mga Pagpapatakbo ng Pagmanupaktura ng Semiconductor

Seksiyon 9: Mga Pinanggagalingan ng Muling Pamamagitan sa Lupa/Tubig

Airstripping

Pagkuha ng Singaw ng Lupa

Seksyon 10: Mga Nakalalasong Pinanggagalingan

Chrome Plating

Seksiyon 11: Sari-saring Pinanggagalingan

Abrasive Blasting

Taga-roast ng Kape

Mga Krematoryo

Pagdurog at Paggiling

Planta ng Concrete Batch

Mga Apendise

Nick Maiden
Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 5/22/2015