Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Permits

Sách bài tập BACT / TBACT

Permits

Xem Sách bài tập BACT/TBACT, một phương tiện hướng dẫn cho người xin giấy phép và nhân viên của Địa Hạt Không Khí thông qua một bước của quy trình cấp giấy phép để Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới.

Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất của Địa Hạt Không Khí và Sách bài tập Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất đối với Chất Độc (PDF) được thiết kế để hướng dẫn về các điều kiện BACT TBACT đối với các nguồn ô nhiễm thường được cho phép, lệ thuộc vào quy trình Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới trong Vùng Vịnh.  Mỗi nguồn ô nhiễm lệ thuộc vào các điều kiện này được phân tích trên căn bản "từng trường hợp" để xác định việc tuân thủ các điều kiện này và không phải tất cả các trường hợp đều được giải thích trong bản hướng dẫn.

Sách bài tập này có vai trò hướng dẫn cho người xin giấy phép, các kỹ sư của Địa Hạt Không Khí, và những người khác quan tâm đến việc hiểu biết các giới hạn khí thải, thiết bị kiểm soát, và các kỹ thuật cần thiết để đáp ứng Điều Lệ Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới của BACT và Điều Lệ Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới từ Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại của TBACT .

Mục 2: Nguồn Đốt Cháy

Nồi Hơi, Thương Mại, Công Nghiệp, Tổ Chức

Động Cơ Đốt Trong (IC)

Máy Sưởi Quy Trình

Tuốc Bin Khí

Máy Phát Điện Hơi Nước

Các Lò Xi Măng

Mục 5: Nguồn Sơn Bọc

Hoạt động Lắp Ráp & Sơn Bọc Bộ Phận Thiết Bị Không Gian

Phòng Xịt Sơn - Sơn Bọc Bộ Phận Thiết Bị Không Gian

Phòng Xịt Sơn - Sơn Bọc Gỗ Ghép Tấm & Gỗ Phẳng

Bọc Sơn Thùng Hàng, Khung Vây, và Lò Xo Kim Loại

Linh Tinh Bọc Sơn Phụ Tùng và Sản Phẩm Kim Loại

Phòng Xịt Sơn - Bọc Sơn Phụ Tùng và Sản Phẩm Kim Loại Linh Tinh

Linh Tinh Chất Hoà Tan & Hoạt Động Bọc Sơn Bề Mặt

Máy Bọc Phun Sơn, Bồn Ngâm và Máy Bọc Lăn

<

Bọc Sơn Xe Cơ Giới và Thiết Bị Di Động

Phòng Xịt Sơn - Bọc Sơn Xe Cơ Giới và Thiết Bị Di Động, Gia Công Lại hoặc Làm Đồng

Mục 9: Nguồn Hồi Phục Đất/Nước

Tách Khí

Khai thác Hơi Đất

Mục 10: Nguồn Độc Hại

Mạ Crôm

Mục 11: Nguồn khác nhau

Phun mài mòn

Máy rang cà phê

Hỏa táng

Máy nghiền và Mài

Nhà máy Trộn Xi măng

Phụ Lục

Nick Maiden
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 22/05/2015